«Εάν είστε ενεργό μέρος οικογενειακής επιχείρησης, ΜΗΝ σας δουν να το διαβάζετε καθώς μετά δεν θα έχετε δικαιολογία να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλο σας! Μελετήστε το με διάθεση αυτοκριτικής και θα αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο σας.»