«Καταφέρατε σε 300 σελίδες να τα πείτε όλα όπως ακριβώς συμβαίνει, ευτυχώς και δυστυχώς, στις περισσότερες ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις…»