«… [ένα βιβλίο] που πραγματικά απουσίαζε ως ενότητα από την ελληνική βιβλιογραφία»

“Αναδεικνύει τη θεατρικότητα της ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης χωρίς επ’ ουδενί να χάνει την επιστημονική εγκυρότητά του”