«Εξαιρετική και ολιστική προσέγγιση  του θέματος  των οικογενειακών επιχειρήσεων από την Μαρίκα Λάμπρου!»