«Είναι ένα εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο για όλους με ξεκάθαρα θετικά και λιγότερο θετικά πρακτικά μηνύματα οικογενειακών επιχειρήσεων και όχι μόνο.»