«Έχοντας γαλουχηθεί και ο ίδιος σε μία οικογενειακή επιχείρηση και έχοντας περάσει από διάφορα πόστα μέχρι να αναλάβω τη Διεύθυνση αυτής, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της Μαρίκας Λάμπρου ανασύρω μνήμες και βλέπω σαν εξωτερικός παρατηρητής πρακτικές του ζωντανού αυτού οργανισμού που λέγεται οικογενειακή επιχείρηση. Από τη μία η ψυχή και το πάθος, από την άλλη η μάχη για τον εκσυγχρονισμό ανάμεσα στην παλιά και τη νέα γενιά είναι μόνο λίγα από τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.»