«Σημαντικά μηνύματα που αποκόμισα  από αυτό το βιβλίο είναι: η προσαρμοστικότητα που πρέπει να επιδεικνύει ένας ηγέτης οικογενειακής επιχείρησης,  το ότι εάν έχεις γνώση, εμπειρία και φαντασία μπορείς να καταφέρεις το ακατόρθωτο, το ότι οι νοοτροπίες είναι σημαντικότερες από τις ιδέες, το ότι η δύναμη του μυαλού σε συνδυασμό με την ομαδική εργασία, και ο συνδυασμός της καλής επιχείρησης με αξιόλογους ανθρώπους, φέρνουν αποτέλεσμα.»