Η CEL είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ηγεσίας ανώτατου επιπέδου σε οργανισμούς και άτομα που επιθυμούν να εφαρμόσουν ευέλικτες στρατηγικές μετασχηματισμού σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά.

Καθοδήγηση για...

Επαγγελματική ανέλιξη

Νέους διοικητικούς ρόλους

Ηγεσία ομάδας

Διαδοχή οικογενειακών επιχειρήσεων

Ενδυνάμωση γυναικών στις επιχειρήσεις

Συμβουλευτική για...

Οικογενειακές επιχειρήσεις που στοχεύουν να διακριθούν

Διοικητικές ομάδες που επιδιώκουν ευθυγράμμιση

Νεοσύστατα συμβούλια (εταιρική διακυβέρνηση)

Εκπαίδευση σε...

Διοικητικές πρακτικές

Χαρακτηριστικά και πτυχές ηγεσίας

Ομιλίες

Keynotes

Inspirational speeches