«…«οδηγός επιβίωσης» για το πολυπληθές, πολυποίκιλο και  δυναμικό κομμάτι της επιχειρηματικής κοινότητας»