«Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια στελεχών και ιδιαίτερα της διοίκησης της Ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης. Είναι το απόσταγμα εμπειρίας ετών και συνάμα μια βίβλος αποφυγής λαθών. Ζώντας και δουλεύοντας επί 32 χρόνια μέσα σε μία Οικογενειακή Επιχείρηση και μην έχοντας την εμπειρία εργασίας σε άλλη εταιρία, το βιβλίο αυτό, με διαφώτισε και ταυτόχρονα με σόκαρε διαβάζοντάς το, στο πόσο ίδια ή διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τα θέματα οι οικογενειακές εταιρίες στην Ελλάδα.»